Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 

 

 

Obowiązki uzyskania jawnej zgody klienta przy składaniu zamówienia w sklepie internetowym.

 

Dzisiaj – obowiązuje:

 

1. Wyrażenie JAWNEJ akceptacji REGULAMINU 

 

Przed zaakceptowaniem zamówienia Kupujący musi się zapoznać z niniejszym Regulaminem. Fakt zapoznania się i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego regulaminu potwierdza jawnie przy rejestracji w systemie oraz przed złożeniem zamówienia. Formularz zamówienia nie może zostać zaakceptowany bez takiego potwierdzenia (blokada programowa !).

Uwaga: check-box nie może zawierać podpowiedzi na TAK. Musi być pusty , klient musi SAM wpisać krzyżyk (lub inny znak stosownie do programu) i ZAAKCEPTOWAĆ – inaczej oświadczenie jest nieważne !Dotyczy WSZYSTKICH podanych dalej opcji wyboru!

 

Treść przykładowa:

 Zapoznałem się z Regulaminem (wzorcem umowy) i akceptuję jego postanowienia

 

2. Wyrażenie JAWNEJ zgody na utrwalenie i przetwarzanie danych osobowych w CELU (musi być określony CEL przetwarzania danych) określonym w udzielanej zgodzie . Uwaga: check-box nie może zawierać podpowiedzi na TAK. Musi być pusty , klient musi SAM wpisać krzyżyk (lub inny znak stosownie do programu) i ZAAKCEPTOWAĆ – inaczej oświadczenie jest nieważne !

 Przykład:

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych w celu i zakresie koniecznym do zrealizowania transakcji.

 

3. Jeżeli klient chce otrzymywać newsletter to powinien PRZY REJESTRACJI lub w innym miejscu programu (np. wyskakujace okienko - „ZAPISZ SIE NA NEWSLETYTER” itp.) wyrazić zgodę

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych i reklamowych:

 

4. Jeżeli SERWIS korzysta z systemu OPINEO.pl to  (orzeczenie z października 2013  UOKIK w sprawie przeciw Allegro)

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zamówienia,oraz przekazanie  mojego adresu e-mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz przetwarzanie moich danych osobowych w celu wypełnienia ankiety oceny procesu składania zamówienia, ankiety oceny realizacji zamówienia oraz ankiety oceny produktu (zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997).

 

Dodatkowo po 25.12.2014 - od daty obowiązywania nowej ustawy dojdą nowe obowiązki:

 

5. Oświadczenie konsumenta o "rozumieniu" obowiązku zapłaty

 Ostatni przycisk z ostatecznym zaakceptowaniem powinien mieć treść

 

ZAMÓWIENIE z obowiązkiem zapłaty. 

 

Brak takiego sformułowania spowoduje NIEWAŻNOŚĆ UMOWY !!!

 

6. Utrwalenia i przesłania klientowi na trwałym nośniku treści umowy zawartej z KONSUMENTEM -  umowa składa się z 2 części - REGULAMIN + treść zamówienia (aukcji) - w niej elementy istotne - przedmiot, data, ceny itd. „Trwały nośnik” należy rozumieć jako dokument w formie wydruku na papierze (wysyłamy pocztą lub kurierem – użytkownik musi otrzymać NIE PÓŹNIEJ niż zamówiony towar) lub oba te dokumenty (lub połączone w jeden) w formacie .PDF przesyłamy pocztą elektroniczną do klienta. Według części prawników w drugim przypadku powinno się uzyskać zgode klienta w postaci:

 

Wyrażam zgodę na utrwalenie treści wzorca umownego w postaci pliku oraz przesłanie go na mój adres poczty elektronicznej.

 

Jeżeli klient wyrazi zgodę to dokumenty mogą być przesłane poczta elektroniczną - jeżeli nie to w wersji papierowej należy dostarczyć do klienta najpóźniej w momencie realizacji umowy.

 

W przypadku wysyłki pocztą elektroniczną - praktycznie - w momencie akceptacji – ZAMÓWIENIA lub ZAKUPU dokonanego poprzez SKLEPI INTERNETOWY - kopia tego dokumentu musi być zarchiwizowana i przechowywana w wersji PDF . Przykładowo administrator powinien utworzyć dodatkowe konto e-mail, na którym będą gromadzone i przechowywane maile.

 

BRAK przesłania potwierdzenia jak wyżej będzie skutkował NIEWAŻNOŚCIĄ UMOWY - z wszystkimi konsekwencjami. Brak oświadczenia pkt. 5 czyni umowę NIEWAŻNĄ !

 Ciężar dowodu wykonania obowiązku przesłania dokumentów leży po stronie SPRZEDAWCY!

 Niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkowało np. wydłużeniem okresu prawa do zwrotu do 1 roku !

 Jak nowa ustawa wejdzie w życie niestosowanie, któregoś z powyższych zapisów (niepoinformowanie klienta) będzie zagrożone karą grzywny do 5000 zł.

 

Kiedy trzeba umieścić powyższe zapisy:

 

SKLEPY INTERNETOWE

 

1. Rejestracja w systemie: pkt 1, 2 i w razie potrzeby 4 , 3

 

2. Wypełnianie formularza zamówienia:

 - przez zarejestrowanego uzytkownika : pkt. 1, 5 - odpowiednio 4

 - bez rejestracji : pkt 1,2 , 5 - odpowiednio 4

 3. Zapisanie do listy mailinowej (newsletter) – pkt 3

  NA STRONACH serwisów aukcyjnych :

 1. Rejestracja w systemie: pkt 1, 2 i w razie potrzeby 4 , 3

 2. Wystawienie AUKCJI - przy zatwierdzaniu finalnym: 1 , 2 , 4, 5, 6

 

  1. Udział w aukcji - 1,2 , 4, 5, 6

  2. Złożenie zamówienia 1, 2, 4, 5 , 6

 

Uwaga:

 

Oświadczenie typu „złożenie zamówienia oznacza akceptację REGULAMINU” - inne o podobnym znaczeniu umieszczone w REGULAMINIE jest klauzula niedozwoloną.

 

Oświadczenie typu „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych „ - umieszczone w REGULAMINIE jest niewystarczające –

to samo dotyczy pkt. 3 i pkt.4

 

Punkt 6 - nie jest jeszcze jasne czy taki obowiązek (uzyskania zgody na przesłanie drogą elektroniczną będzie wymagany). Takie interpretacje były publikowane. Stan prawny od 1.01.2014 ustanawia domniemaną zgodę odbiorcy na dokument elektroniczny t.zn. możemy bez pytania klienta wysłać dokumenty (np. fakturę i regulamin) w wersji elektronicznej i jeżeli klient nie zgłosi sprzeciwu przyjmujemy, że się zgodził.