Leki z bożej apteki - dzieciom.

Preloader

Jan Schultz, Edyta Uberthuber
Od wydawcy
Duże zapotrzebowanie na publikacje zawierające informacje o naturalnych sposobach postępowania z niemowlętami i małymi dziećmi skłoniło wydawnictwo do wydania kolejnej pracy poświęconej naturalnemu leczeniu. Autorzy posiadają dużą wiedzę w zakresie ziołolecznictwa, leczenia dietetycznego, psychoterapii oraz wodolecznictwa. Pierwsza część książki zawiera treści o charakterze religijnym, filozoficznym, moralnym. Nie można tej części pominąć, gdyż wychowanie duchowe należy również do działań zapobiegających chorobom ciała i duszy (psychiki).
Jest to książka o charakterze popularnym, książka dla wszystkich, przede wszystkim jednak dla kobiet - matek, opiekunek. Napisana jest łatwo i przystępnie, a jednocześnie przekonywująco. Sprawy poruszane tutaj są istotne i bliskie każdej kobiecie i dziecku. żywimy nadzieję, że książka ta spełni oczekiwanie naszych Czytelników.