Promocja do
0
Twój koszyk
 • Brak produktów

Szungit - klasyfikacja według Borysowa

Szungit - klasyfikacja według Borysowa

31.08.2019 3056

Skały szungitowe (takie określenie jest prawidłowe z punktu widzenia geologii) są bardzo różnorodne i niejednorodne pod względem składu chemicznego i mineralnego. Zawartość materii organicznej może wahać się od kilku do 99%, podobnie podłoże mineralne może być różnorodne np. krzemionkowe, węglanowe i inne.
Jednak to co nas interesuje najbardziej, z uwagi na pożądane przez nas działanie szungitu, uzależnione jest od zawartości struktur węglowych. To właśnie te struktury złożone z charakterystycznych kulistych molekuł powodują te niezwykłe właściwości, jak przewodnictwo elektryczne, ekranowanie promieniowania elektromagnetycznego, zdolność do pochłaniania substancji toksycznych i właściwości katalityczne, pozwalające na wywoływanie pewnych reakcji chemicznych.  
Taką właśnie klasyfikacją skał szungitowych, z uwagi na procentową zawartość węgla w stosunku do masy zajęli się P.A. Borysow, L.P. Galdobina, W.I. Gorlow, Ju. K. Kalinin.

Piotr Alieksiejewicz Borysow podzielił szungit na pięć kategorii, od pierwszej z największą zawartością węgla do piątej o najniższej zawartości węgla.

 • I - Pierwsza kategoria
   Tzw. szungit szlachetny (Elite Shungite). Posiada ciemno-czarny kolor z metalicznym połyskiem, posiada dość niską twardość 3 - 3,5 (w 10 punktowej skali Mosha). Charakteryzuje się dobrą przewodnością elektryczną i zdolnością spalania. Choć efekt spalania nie jest stabilny , ponieważ w procesie tym otaczany jest płynnym żużlem, który odcina dopływ tlenu. Tak naprawdę to ten rodzaj zasługuje na miano szungit. 
  Zawartość węgla wynosi do 98% (czasami nawet 99%).
 • II - Druga kategoria
   Tzw. Szungit Petrowski (Perovsky Shungite). Posiada czarny kolor nieco błyszczący. Jest w stanie palić się bez płomienia i osiąga energię cieplną o wartości 4000 - 5600 kalorii, ale proces ten szybko się kończy.
  Zawartość węgla 60% (Czasami sięga 70%).
 • III - Trzecia kategoria
   Odnosi się do skały szungitowej z której najczęściej wykonuje się biżuterię, piramidy, harmonizatory, płytki i wiele innych wyrobów.
  Posiada czarną, matową barwę. Jest w Polsce najpowszechniej używaną odmianą do przygotowania wody szungitowej.
  Zawartość węgla ok. 35% .
 • IV - Czwarta kategoria
   Najczęściej występuje w Karelii. Posiada czarny, matowy kolor, a swoim wyglądem przypomina łupki czarnej gliny, choć nie zawiera materii ilastej. 
  Używany do produkcji materiałów budowlanych.
  Zawartość węgla 20% (najczęściej jest to 15%, rzadko przekracza 20%)
 • V - Piąta kategoria.
   Ta skała szungitowa posiada szaro-czarny kolor do czarnego. W swoim składzie zawiera aż 85 - 95% kwarcu o dużej ziarnistości 0,001 mm.
  Zawartość węgla 5 - 10% ( najczęściej nie przekracza 4 - 6%). 

To są podstawowe informacje na temat szungitu, których nie posiada większość sprzedających ten minerał. Na podstawie tych informacji łatwiej zrozumieć dlaczego jeden szungit zaleca się użytkować przez 2 miesiące, inny przez 3. Różnica wynika z zawartości węgla.

Mam nadzieję, że choć trochę zainteresował Państwa ten artykuł.
Proszę o informację na ten temat, które pomogą mi w doskonaleniu swojego "warsztatu pisarskiego".

Dziękuję za poświęcony czas.

Krzysztof Krzyszczak

Korzystałem 

Artykuł naukowy - (D.W. Tiulnin, C.C. Rezniczenko, W.A. Tiulnin) "Jakość surowców szungitowych i priorytetowe obszary ich praktycznego wykorzystania" Informacyjno-analityczny biuletyn (Wydawnictwo Naukowo-Techniczne) 2010 rok.